WIZERUNEK W RĘKACH WŁASNYCH CZY OTOCZENIA?
 
 


Realizacja celów biznesowych jest czynnikiem motywującym do działania, a jednocześnie wyzwaniem, jakie stawia przed każdym z nas codziennie rzeczywistość. Cele osobiste często realizujemy również, wykorzystując techniki zaczerpnięte wprost ze świata profesjonalnego.
W takich relacjach wyjątkowo istotna jest pewność, że wszystkie czynniki wpływające na efekty realizowanych przez nas działań pozostają bezpośrednio pod naszą kontrolą. Niestety nie zawsze posiadamy pełen wachlarz zasobów, niezbędnych do uzyskania takiej właśnie gwarancji. 

Niezależnie od tego czy celem jest rozwój strategiczny przedsiębiorstwa czy też zaistnienie z powodzeniem w zupełnie nowym środowisku lub branży, zawsze podstawą sukcesu jest jeden i ten sam czynnik. Jest nim wizerunek prezentowany otoczeniu. Mając na uwadze fakt, że nie zawsze zdajemy sobie sprawę z tego, jak jesteśmy odbierani zarówno my jak i nasze działania, oraz samo nieświadome tworzenie wizerunku zasadnym jest szczególne potraktowanie tego obszaru.

Zjawisko, jakim jest wizerunek, opiera się na zestawie komunikatów, które przekazujemy swojemu otoczeniu. Dotyczy to zarówno przekazów werbalnych jak i niewerbalnych; gdzie obraz, dźwięk, zapach i smak nie są jedynymi czynnikami wpływającymi na percepcje odbiorców. Istotne znaczenie mają tu również uwarunkowania społeczne
i kulturowe głęboko zakorzenione w świadomości grona osób, jakie stają się obserwatorem naszego wizerunku. Samo zdefiniowanie grup otoczenia, które będą jego odbiorcami lub tych, które chcielibyśmy, aby nimi były nie jest oczywiste. Wymaga ono znalezienia odpowiedzi na wiele pytań takich, jak: co chcemy przekazać, w jakim celu, jaka jest motywacja itp. Definiując w ten sposób grupy docelowe dla naszych komunikatów możemy dostosować przekaz do audytorium, czyli nasze chęci do możliwości odbiorców. W zależności od tak określonych założeń mamy szansę celnie kreować formy
i treść, jaka będzie opisywała nasz wizerunek.

Różne grupy odbiorców są wrażliwe na odmienne rodzaje komunikatów.
I tak przykładowo, tworząc strategię rozwojową firmy
z branży FMCG, weźmiemy pod uwagę wykreowanie nowego produktu o charakterystyce odmiennej od dotychczas oferowanych. Jednak celowym będzie zachowanie w obrębie zestawu cech tego produktu takich, które bezbłędnie skojarzą się klientowi z tym właśnie producentem. Osiągnąć to można przy wykorzystaniu różnorakich technik oddziaływujących na percepcję odbiorców takich, jak np. rodzaj i kształt opakowania czy ton głosu, jakim mówi modelka prezentująca markę
w reklamie. 

W przypadku wsparcia rozwoju osobistego managera zasadnym jest świadome konstruowanie założeń wizerunkowych i ich konsekwentne wykorzystanie w realizacji celów danej osoby. W konfrontacji z nierzadko odmiennymi warunkami otoczenia każdy profesjonalista zmuszony jest dostosowywać swój wizerunek wielokrotnie zmieniając go dużym stopniu. Świadoma koordynacja oczekiwań otoczenia, co do image’u prezentowanego z nim samym, jest jednym
z bardzo istotnych czynników determinujących szanse sukcesu osobistego jednostek w biznesie. 

Zadaniem SCP jest udzielenie wsparcia zarówno w zakresie tworzenia
i realizacji strategii wizerunkowych dla Państwa organizacji, produktów
i usług, jak również dla Was samych jako managerów i osób funkcjonujących w różnorodnych środowiskach. Opierając swoje działania na sprawdzonej metodologii, a jednocześnie dostosowując je do szczególnych potrzeb i oczekiwań naszych Klientów oferujemy kompleksowe doradztwo w zakresie definiowania, budowania i rozwijania wizerunku.


Wizerunek w rękach własnych czy otoczenia?
Realizacja celów biznesowych jest czynnikiem motywującym do działania, a jednocześnie wyzwaniem, jakie stawia przed każdym z nas codziennie rzeczywistość... więcej
 
Jeśli nie wyłącznie marketing dźwignią handlu to, co jest kluczem do sukcesu?
Przełom wieków postawił przed współczesnymi przedsiębiorcami i ich przedsięwzięciami niezwykle wymagające warunki rynkowe.  Nowa era przyniosła nowe wyzwania na miarę swojej wielkości....
więcej
 
  2005 Success Communication Partner | Wszelkie prawa zastrzeżone